LESTARIEVEN 2023/2024

Tarieven instrumentale lessen seizoen 2023/2024
tot 21 jaar 36 lessen      Lesbedrag   Termijnbedrag 3x    Termijnbedrag 10x   
20 minuten (4-6 jr) € 17 € 204 € 61,20
30 minuten  € 24,50 € 294 € 88,20
vanaf 21 jaar  18 lessen          Lesbedrag         Termijnbedrag 3x             Termijnbedrag 10x           
30 minuten € 29 € 174 € 52,20
45 minuten € 44 € 264 € 79,20
vanaf 21 jaar  36 lessen          Lesbedrag         Termijnbedrag 3x             Termijnbedrag 10x          
30 minuten € 29 € 348 € 104,40
45 minuten € 44 € 528 € 158,40
Voor gezinnen die moeilijk rondkomen en toch graag muziekles willen, 
zie Jeugdfonds Sport en Cultuur of Kindsupport Meppel
Betaling en lesvoorwaarden:

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor één cursusjaar, deze loopt van september t/m juli, de leerling ontvangt gemiddeld 36 wekelijkse of 18 lessen om de week.  
2. Instromen tijdens het cursusjaar is mogelijk. Het termijnbedrag wordt aangepast aan de resterende lessen van het cursusjaar. 
3. De lessen zijn over het algemeen 30 minuten per week , andere lesvormen zijn mogelijk in overleg. 
4. De tarieven zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van de KNTV en kunnen elk jaar aangepast worden. 
5. De lessen worden in 3 termijnen betaald tenzij anders is overeengekomen. 
6. Als de betaling niet op tijd ontvangen is dan volgt een betalingsherinnering.
Bij een 2de betalingsherinnering wordt er € 10 administratiekosten in rekening gebracht. 
7. Leerlingen van 21 jaar en ouder betalen 21% Btw. 
8. De overeenkomst wordt elk jaar automatisch verlengd tenzij de overeenkomst voor 1 juni wordt opgezegd. 
9. Voor het beëindigen van de lessen dient u het wijzigingsformulier (zie www.muzieklesmeppel.nl) in te vullen en te versturen. 
10. Opzeggen kan een maand voor de volgende betalingstermijn, dus per voor 1 augustus, voor 1 december of voor 1 maart.   
11. Restitutie van het cursusgeld vindt als regel niet plaats. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie. 
12. Tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen wordt geen les gegeven. 
13. Verzuimde lessen zijn voor rekening van de leerling, zo mogelijk wordt de les ingehaald op een ander tijdstip.
Als de docent een les afzegt wordt deze les zo mogelijk ingehaald of terug betaald. 
14. Bij ziekte van de leerling wordt er maximaal 1 les doorbetaald, daarna vervalt elke betalingsverplichting tot de lessen weer kunnen aanvangen. Bij ziekte van de docent worden maximaal 2 lessen doorbetaald, daarna vervalt elke betalingsverplichting tot de lessen weer kunnen aanvangen 
15. Foto /video van leerling (tijdens leerlingenuitvoering) kan gebruikt worden voor advertentie doeleinden op social media, wilt u dit niet, stuur mij dan even een berichtje