Muziekeducatie PO

Er zijn steeds meer scholen die een vakdocent muziek op school hebben die gespecialiseerd is in het geven van muziekles aan jonge kinderen. Op die manier krijgen ze goed muziekonderwijs en kan de groepsleerkracht er ook veel van leren en ideeën en tips gebruiken tijdens de dagelijkse lessen.
In 2021 ben ik afgestudeerd aan de post-HBO opeiding Muziekeducatie (M4ME) aan het Conservatorium van Amsterdam.
Daarna ben ik de cursus Muziek als vak gaan volgen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag waarin de Kodaly methode centraal staat, een Hongaarse methode die ervoor zorgt dat de kinderen beter leren zingen door solmisatie (toonhoogtes worden dmv handgebaren aanlgeleerd) en speciale ritmetaal, een voorbereidende stap naar het traditionele notenschrift.
 
Ik kan losse muziekprojecten verzorgen maar u kunt me ook als vaste vakdocent  inschakelen om lessen te geven aan groep 
1 t/m 8. Hebt u interesse, wilt u meer weten, vraag mij gerust naar de mogelijkheden
 
Hieronder een klassenorkest project met violen en blazers, kinderen van groep 5 en 6 leren samen musiceren en werken toe naar een eindconcert samen met de plaatselijke muziekvereniging.

CONTACT MUZIEKEDUCATIE PO