Inschrijving en lesvoorwaarden

Dit inschrijfformulier alleen invullen wanneer er vooraf contact geweest is tussen mij en de leerling/ouder.
Lees eerst de lesvoorwaarden en vul daarna het inschrijfformulier in! 

Inschrijven jaarcursus

lesovereenkomst tussen leerling (betalingsplichtige) en docent