Voor ouders

INFORMATIE ouders en kids:

Ouders
Tijdens elke les blijft er 1 ouder aanwezig in de hal van de kerk voor eventuele ondersteuning van de juf of voor het geval er een calamiteit zich voordoet. 

Wat ik van de kinderen verwacht

We wachten voor de les in de hal van de kerk tot de deuren van de kerkzaal open gaan. 

We zorgen dat we voor de les naar de wc zijn geweest.

We nemen elke les onze map met liedjes en een flesje water mee.

We luisteren naar de juf als zij praat en steken onze vinger op als we iets willen vragen.

We doen enthousiast mee.

We gaan op een vriendelijke manier met elkaar om.

We gaan netjes met de spullen van de kerk en van elkaar om.

We gaan na de repetitie naar de hal en  wachten daar tot we worden opgehaald.

Wat de kinderen van mij mogen verwachten

Ik wil de kinderen stimuleren om zelf goed te leren luisteren naar elkaar en naar zichzelf. 

We gaan samen ontdekken wat er muzikaal mogelijk is binnen de groep, waar we enthousiast van worden en hoe we kunnen groeien als koor, daarbij letten we o.a. op: ademhaling, articulatie, zuiverheid, ritmegevoel, goed kunnen luisteren naar elkaar. Ik zorg voor aansprekende zang, gehoor en ritme oefeningen om deze vaardigheden verder te ontwikkelen