Kinderkoor Eigenwijs

Wie zijn wij?
Het kinderkoor Eigenwijs is gestart op vrijdag 12 mei 2023 en spontaan gevormd uit een groep kinderen uit de Kruiskerk die houden van zingen en muziek maken. We oefenen themaliedjes die we tijdens de diensten zingen maar ook ander repertoire. De repetities zullen uit verschillende onderdelen bestaan zoals een warming up , ritmische  -en gehooroefeningen, zingen (in groepjes, samen en solo), canons, meerstemmige liedjes.

Seizoen 2023-2024
Start: Vrijdag 8 september
Wanneer: Vrijdags om de week om 18:30-19:30
Waar: Kruiskerk, Thorbeckelaan 73, Meppel
Wat : liedjes van o.a. Opwekking, Sela, Make Some Noise Kids
Contributie: 50 euro per half jaar (2e kind uit een gezin 25 euro)
Opgave: dit kan voorlopig nog elk moment, u kunt uw kind hier inschrijven
Contact: stuur een berichtje via onderstaand contactformulier

Wie doen er mee?
Kindekoor Eigenwijs bestaat op dit moment uit 12 kinderen:
Brechtje, Eefje, Rosanne, Thamar, Esther, Isa, Mette, Vivian, Lotte, Maria, Hannah, Janneke
De kinderen die ons muzikaal begeleiden tijdens uitvoeringen zijn:
Hester (gitaar), Storm en Rick (drum)

 

Informatie ouders en kinderen

Ouders
Tijdens elke les blijft er 1 ouder aanwezig in de hal van de kerk voor eventuele ondersteuning van de juf of voor het geval er een calamiteit zich voordoet. Elke ouder wordt geacht zich hiervoor elk kwartaal minimaal 1x in te schrijven. De inschrijflijst hiervoor ligt elke les in de hal van de kerk. 

Wat ik van de kinderen verwacht

We wachten voor de les in de hal van de kerk tot de deuren van de kerkzaal open gaan. 

We zorgen dat we voor de les naar de wc zijn geweest.

We nemen elke les onze map met liedjes en een flesje water mee.

We gaan aan het begin van de les op de stoelen bij de piano zitten.

We luisteren naar de juf als zij praat en steken onze vinger op als we iets willen vragen.

We doen enthousiast mee.

We gaan op een vriendelijke manier met elkaar om.

We gaan netjes met de spullen van de kerk en van elkaar om.

We gaan na de repetitie naar de hal en  wachten daar tot we worden opgehaald.

Wat de kinderen van mij mogen verwachten

Ik wil de kinderen stimuleren om zelf goed te leren luisteren naar elkaar en naar zichzelf. 

We gaan samen ontdekken wat er muzikaal mogelijk is binnen de groep, waar we enthousiast van worden en hoe we kunnen groeien als koor, daarbij letten we o.a. op: ademhaling, articulatie, zuiverheid, ritmegevoel, goed kunnen luisteren naar elkaar. Ik zorg voor aansprekende zang, gehoor en ritme oefeningen om deze vaardigheden verder te ontwikkelen